Førerkort for Mikrobiler

VARANEO Mikrobiler 45 km/h

Våre mikrobiler med maks hastighet på 45 km/h (Mopedbil) kan kjøres med førekort klasse AM (147) Tre- og firehjuls moped. Dette førerkortet kan man ta fra man er 16 år gammel. Har du førerkort for motorsykkel eller bil, får du også førerrett til alle type mopeder, inkludert mopedbil.

Hvis du er under 18 år og har førerrett for klasse T traktor, får du påført kode 149 på førerkortet og kan føre tre- og firehjulsmoped med en vektbegrensning på 150 kg. Fra fylte 18 år oppheves vektbegrensningen, og du vil i neste førerkortutstedelse få påført T kode 147.

Selv om du ikke har fylt 18 år, kan du utvide fra klasse T149 til T147 ved å gjennomføre et sikkerhetskurs på veg for klasse AM147. Dette gir deg førerrett for tre- og firehjulsmoped i Norge. For å få førerrett også utenfor Norge, må du bestå teoriprøve for AM 147.

VARANEO Mikrobiler 80 km/h

For å kunne kjøre mikrobiler med maks hastighet på 80 km/h, trenger du førerkort klasse B.