Slik kvitter du deg med batteriene

Absolutt alle typer brukte batterier skal leveres til gjenvinning. Her kan du lese om hvordan du kvitter deg med de brukte batteriene dine på en trygg og miljøvennlig måte.

Uansett om de brukte batteriene inneholder giftstoffer eller ikke, skal alle leveres til gjenvinning. Dette er fordi det minsker antall batterier som blir kastet feil og som dermed kan føre til skade på miljø, dyr eller mennesker. At batterienes innhold kan brukes på nytt til å lage nye produkter, er også en viktig grunn til at de ikke skal kastes i restavfallet.

Sikker oppbevaring hjemme #

Mange samler gjerne opp en del batterier før de leveres til gjenvinning. Om ikke de brukte batteriene oppbevares på en trygg måte i hjemmet, kan de være en kilde til brann eller skade på mennesker som kommer i kontakt med dem. Noen batterier inneholder skadelige giftstoffer som kan føre til sykdom og gamle batterier kan lekke etsende batterisyre som kan skade hud og slimhinner. Dersom et menneske får i seg batterisyre, må lege kontaktes øyeblikkelig.

Ettersom noen litiumbaserte batterier kan ha rester av energi etter bruk, kan de generere varme og forårsake brann dersom batteriet er skadet. For å unngå dette skal du tape over polene på de brukte batteriene dine. Her kan vanlig husholdningstape brukes.

Miljøskadelige batterier skal nå være merket med en avfallsdunk med kryss over, pluss symbolet for tungmetallet det inneholder:

 • Cd = kadmium
 • Hg = kvikksølv
 • Pb = bly

Særlig må barn holdes unna brukte batterier. Knappcellebatterier kan være svært små i størrelsen, noe som gjør at de kan svelges. Sørg derfor alltid for å oppbevare alle batterier i hjemmet på et trygt sted i en boks eller i en pose, utenfor rekkevidde for barn og andre som kan komme til å ta skade av disse.

Til butikk eller gjenvinningsstasjon #

Når du skal kvitte deg med batterier kan du returnere de i en butikk som fører samme type batterier, uavhengig av merke eller fabrikat. En forhandler har nemlig plikt til å ta imot de batterikategoriene butikken omsetter, uansett om kunden kjøper nye eller ikke.

Du kan også levere batteriene på en gjenvinningsstasjon, enten i en egen innsamling for batterier eller som farlig avfall. Det er gratis å levere fra seg batterier, både hos forhandlerne og på gjenvinningsstasjonene.

Alle typer batterier tas imot hos forhandlere og på gjenvinningsstasjoner: #

 • Engangsbatteri
 • Alkalisk batteri
 • Knappcellebatteri
 • Mobilbatteri
 • Solcellebatteri
 • Startbatteri til kjøretøy
 • Nødstrømbatteri
 • Blybatteri

Miljøskadelige batterier er merket med enten Cd, Hg eller Pb. Blybatteri er et eksempel på slike, som dermed er farlig avfall. Du kan likevel returnere disse batteriene hos både forhandler som fører det gjeldende batteriet, og på gjenvinningsstasjon, ettersom begge plikter å behandle batteriene som farlig avfall.

Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon her