Rekkevidde for El-Sykler

Rekkevidde

Spørsmålet om rekkevidden til elektriske kjøretøy har alltid spilt den mest sentrale rollen siden el-kjøretøy ble et kjent fenomen – vi har nå en egen betegnelse på dette, «rekkeviddeangst». Utvalget av El-sykler er derfor viktig, og vi vil forklare dette emnet så godt som mulig. Vi vil alltid oppgi all informasjon så realistisk som mulig. Likevel avhenger de faktiske tallene av mange faktorer. Bortsett fra størrelsen på det innebygde batteriet og den innebygde motoren, har spesielt følgende faktorer stor innflytelse på rekkevidden:

  • Førerens vekt
  • Kjørestil (hvor ofte er kjøretøyet startet, tråkkefrekvens, passende girvalg osv.)
  • Valgt støttenivå (1-5 pluss Eco, Standard eller Power for noen modeller)
  • Ruteprofil (ofte oppoverbakke eller veldig flat)
  • Jordtype (asfalt, grus eller svake overflater som sand eller gjørme)
  • Vindsituasjon (motvind, medvind)
  • Dekktype og – profil

Rekkevidden som er spesifisert er derfor gjennomsnittsverdier som hensyn-tar faktorene ovenfor. En veldig tung fører som er på en veldig bratt rute i motvind og alltid kjører på høyeste støttenivå, vil derfor forståelig nok oppnå lavere rekkevidde enn en lett fører som er på laveste nivå i lavlandet. Likevel har VARANEOs El-syklister ingen grunn til å være redde for rekkevidden.