Registrering og forsikring

Registrering

Alle El-Mopeder må registres hos Statens Vegvesen før de lovlig kan brukes. For å kunne registrere mopeden må den ha forsikring. Dersom det ønskelig registrerer vi mopeden for deg, slik at den er klart til å kjøres på veien når du henter den.

Forsikring

El-Mopeden må har forsikring for å kunne registreres og brukes. Forsikringsvilkår varierer fra selskap til selskap, men i utgangspunktet velger man mellom «Ansvar», «Delkasko» eller «Kasko».

Vi anbefaler som minimum å ha delkasko, som i tillegg til ansvar har dekning for brann, tyveri, løsøre og veihjelp. Sjekk med ditt forsikringsselskap for utfyllende vilkår og pris.